Denizli Emlakçılar Meslek Odası

Denizli Emlakçılar Meslek Odası'na Hoşgeldiniz.

  • Türkçe

Odamız

Ürün Kategorileri

Odamız

SÖZ VERİP GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ MESLEKİ HİZMETLERİMİZ

1- 2003 yılında yayımlanan "Emlakçılık Mesleği Mecburi Standart Tebliği"ne göre ofislerde bulunması gerekli olup ihtiyacı bulunan üyelerimize indirimli toplu araç satın alma kampanyası düzenledik. 30.10.2010 tarihinde üç üyemize dört adet sıfır otomobillerini teslim ettik.

2- 24.09.2010 Anemon Otel, 09.06.2011 Colossae Otel, 27.11.2013 North Point Otel, 10.03.2017 Anemon Otel'de yemekli, birlik-beraberlik, bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenleyip, o ana kadar yaptığımız ve daha sonra
yapmayı planladığımız faaliyetler ve mesleki mevzuat hakkında üyelerimizi bilgilendirip, mesleki sorunları dinleyip, çözüm önerileri hakkında üyelerimizle fikir alışverişinde bulunduk.

3- 20.03.2014 tarihinde Pamukkale Colossae Otel'de TEMFED'e (Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu) bağlı tüm oda ve dernek başkanlarının katıldığı toplantıyı ev sahipliği yaptık. Mesleğimizin dünü, bugünü ve geleceği hakkında doğru ve tek bir hedefe ulaşılması adına üyelerimizin bilgilenmesini sağladık.

4- 18.03.2013 tarihinde Denizli Belediyesi Balcı Konağında başladığımız bir aylık kişisel gelişim semineri düzenledik. Katılan üyelerimize sertifikalarını verdik.

5-08.08.2018 Esnaf Sarayı,
14.09.2019 Esnaf Sarayı,
10.03.2021 Esnaf Sarayı'nda
Denizli Ticaret İl Müdürlüğü (Bakanlık Temsilcileri) ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin üyelerimize bilgilendirme toplantıları düzenledik.

6- Bir meslektaşımızın levha astığı bir yere başka bir meslektaşımızın levha asmasını engelledik.

7- Sokaklardaki direk ve duvarlara veya başka bir meslek grubuna ait işyerlerine asılan "satılık-kiralık" ilanlarını 2003 yılında yayımlanan "Emlakçılık Mesleği Mecburi Standart Tebliğine göre resmi kurumlara bildirerek ulu-orta asılmasını engelledik.

8- 04.03.2013 - 31.07.2013 tarihleri arasında ilimiz merkezindeki emlak bürolarını denetledik. Oda kaydı olmayan büroları kayıt altına aldık. Eksik belgesi olanların eksikliklerini gidermeleri için bilgilendirdik.

9- 27.01.2016 tarihinde TESK, tarafından Denizli Esnaf Odaları Birliğine gönderilen ve tarafımıza verilen nace koduna göre emlakçılık mesleği yapıp vergi kaydı olup oda kaydı olmayan 124 işyerini kayıt altına aldık.

10-Bürolarımıza gelen müşterilerimiz veya önünden geçen vatandaşların, büroların girişinde veya dışarıdan bakıldığında Yetki Belgeli ve Denizli Emlakçılar Meslek Odası Üyesi, olduğunu görüp güven ortamının sağlanıp, mesleğimiz adına farkındalık yaratılması amacıyla 27.01.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda sizlerin desteği ile kabul edilen 13 maddelik uyulması zorunlu mesleki etik kuralların, 3.madde, C bendi gereği, Ticaret Bakanlığından Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alan meslektaşlarımızın yetki belgeleri ve oda üyesi olduğunu gösterir metal zemine basılı levhalar odamız tarafından bastırılıp, 14.10.2019 tarihinde Esnaf Sarayında Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığımız toplantıdan sonra üyelerimize dağıtımına başladık.

11- Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin çıkarılması için Ankara ve değişik illerdeki sayısız toplantılara yönetim olarak katılım sağladık.

12- 25.07.2017 tarihinde 280 civarında oda üye sayısı olan odamızın, Bayramyeri'nde hizmet verdiği ofisimin mülkiyetini satın alabilme başarısını gösterip, tadilatını yaptırıp oda hizmet binası olarak üyelerimizin hizmetine sunduk.VAATLERİMİZ DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ MESLEKİ HİZMETLERİMİZ

1- 13.05.2010 Tarihinde Denizli Belediye Başkanı Sayın Nihat ZEYBEKÇİ'ye ziyaret ederek, mesleğimiz adına taleplerimizi dosya halinde sunduk. Taleplerimiz arasında olan E-imar uygulamasını Türkiye'de ilk defa ilimizde kullanımını sağladık.

2- Meslek kalitesinin yükseltilmesi adına, Pamukkale Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI ile görüşerek, Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulunda 2 yıllık Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümünün açılmasını sağladık. Oda yönetimi ve okul yönetimi ile birlikte ders müfredatını hazırladık. Açılışa yönetim olarak katılıp öğrencilere seminer verdik.

3- 2013 yılında Odamıza kayıtlı tüm meslektaşlarımızın adres ve kartvizit bilgilerini içerin üye fihristimizin yer aldığı Denizli dergisini çıkardık. Dergimizi internet ortamında 5 yıl süre ile yayımlanmasını sağladık. TEMFED'e (Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu) bağlı tüm oda ve derneklere gönderip meslektaşlarımızın tanıtımını sağladık.

4- Meslektaşlarımızın müşterileri ile yaptıkları sözleşmeler resmiyete konulduğunda damga vergisi ödemek zorundadır. Vergi dairelerinde yapılan yanlış uygulama nedeniyle, taraflar arasında yapılan sözleşmede belirtilen gayrimenkul değeri üzerinden damga vergisi tahsil edilmek suretiyle meslektaşlarımız almadıkları paranın vergisini ödetilmek suretiyle hak ettikleri hizmet bedelinden çok daha fazla damga vergisi ödemek zorunda bırakıldığını ve taraflar arasında anlaşmazlık olup mahkemeye intikal eden davalarını damga vergisinin ödenmediği gerekçesiyle meslektaşlarımızın davalarını kaybettiğini fark ettik. Sözleşmede belirtilen gayrimenkul değeri üzerinden alınan damga vergisinin 3,5 yıl süren mücadelemiz sonunda meslektaşlarımız hak ettiği hizmet bedeli üzerinden tahsil edilmesini sağlayarak ülkemizdeki tüm emlakçı meslektaşlarımızın mağduriyetini önledik.

5- Güvene dayalı olarak yaptığımız mesleğimiz ile ilgili Devletimizin ogüne kadar tarafları koruyucu bir kanun, yönetmelik ve uygulama birliği tesis edememesi nedeniyle hizmet alan vatandaşlarımızın, hizmet veren meslektaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle meslek odamızdan çare bekler hale geldiğini gördük. Devletimizin, mesleğimiz ile ilgili çıkaracağı Kanun ve yönetmeliği uygulamaya koyuncaya kadar yaşanılan sorunları çare olabilmesi için yönetim olarak Denizli'deki emlakçıların kendi kanunlarını oluşturması adına 2013 yılında Türkiye'de ilk olan bir çalışma başlattık. Çalışmamızın hukuki boyutu yönünden
Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Şakir YILMAZ, Odamızın Avukatı Sayın İbrahim ELBEYİ ve akademik boyutu bakımından Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Sayın İbrahim ORGAN ve Öğretim Görevlisi Sayın Yaşar ÖZTÜRK, Hocalarımızdan destek aldık. Tamamladığımız çalışmamızı 27.01.2018 tarihinde olağan genel kurulda siz üyelerimizin oybirliği ile kabulü ile mesleğimizin uygulama birliğini tesis ettik. Yapılan bu çalışmada belirtilen -13- maddelik uygulama birliği şartlarının büyük çoğunluğunu Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamına alınmasını sağladık.

6- 06.05.2017 tarih, 30058 sayılı R.G.de yayımlanan "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği"nin yanlış yorumlanmasıyla Pamukkale ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özellikle Kınıklı bölgesindeki apartlara Kasım/2018 ayında yapılan tutanaklar nedeniyle Valilik ve Kaymakamlık tarafından birçok işletmeye -40.950-'şer TL. idari para ve kapatma cezaları verildi. Sektörümüzü olumsuz yönde etkileyen bu durumun düzeltilmesi için para ve kapatma cezası kesilen bazı işletmecilerle beraber Ankara'da ilgili bakanlıkların genel müdür ve daire başkanları ve millet vekilleriyle yapılan görüşmelerle 19 aylık bir mücadele sonunda söz konusu yönetmeliğin iptali ile 02.07.2020 tarih, 31173 sayılı R.G.de yayımlanan "Barınma Hizmetleri Yönetmeliği"
Gençlik ve Spor Bakanlığının yetkisine bırakılıp istenilen ve olması gerektiği gibi açıklayıcı olarak yeniden düzenlenip yayımlanan yönetmelikle vatandaşlarımızı ve meslektaşlarımızı mağdur eden bir sorunu ortadan kaldırdık.

7- 2010 yılından bugüne kadar Oda yönetiminde görev alan Başkan, Başkan Yardımcısı, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri olarak maaş ve hakkı huzur ücreti almadan bu görevlerimizi yerine getirdik.


YAPTIKLARIMIZ , YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR.